เอกสารประกอบการเช่า

สำหรับผู้เช่าครั้งแรกขอสำเนาหลักฐานดังนี้ค่ะ
หมายเหตุ : ต้องมีผู้ค้ำนะคะ
หากผู้เช่าอายุต่ำกว่า 20 ปี ผู้ค้ำต้องเป็นผู้ปกครองเท่านั้น
หากผู้เช่าเกิน 20 ปี ผู้คำเป็นใครก็ได้
1. หลักประกันตัวจริง : บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ ต้องฝากไว้ ระหว่างการเช่า ทางร้านจะคืนเมื่อคืนของแล้วค่ะ หากไม่สามารถวางหลักประกันดังกล่าวได้โปรดโทรหาร้านเพื่อทำการตกลงก่อนลงจอง
2. สำเนาบัตรประชาชน : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
“ใช้เพื่อสำหรับเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพร้าน Minolta4Rent  เท่านั้น”
3. สำเนาทะเบียนบ้าน : 
พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
“ใช้เพื่อสำหรับเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพร้าน Minolta4Rent เท่านั้น”
4. สำเนาบัตรพนักงาน (ถ้ามี) กรณีไม่มีบัตรพนักงาน ใช้หนังสือรับรองการทำงานแทนได้ค่ะ
5. สำเนาบัตรนักศึกษา ในกรณีที่เป็นนักเรียน/ นักศึกษาอยู่
6. สัญญาค้ำประกันการเช่า : download  หรือ ขอรับได้ที่ร้าน
(ผู้ค้ำต้องเซ็นต์สัญญาค้ำประกันการเช่าให้กับผู้เช่า)
7. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
“ใช้เพื่อค้ำประกันการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพของ………(ชื่อผู้เช่า)…. ต่อร้าน Minolta4Rent เท่านั้น”
8. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำ : พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
“ใช้เพื่อค้ำประกันการเช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพของ………(ชื่อผู้เช่า)…. ต่อร้าน Minolta4Rent เท่านั้น”
  • หากเอกสารไม่ครบถ้วน  ต้องวางหลักค้ำประกันระหว่างเช่า โดยมูลค่าหลักประกันเท่ากับราคาอุปกรณ์ที่เช่า หลักประกันสามารถใช้ได้ทั้ง เงินสด, โน๊ตบุ๊ค, โทรศัพท์มือถือ, iPhone, iPad, iMac, Macbook, กล้อง, เลนส์ หรืออื่นๆที่มีมูลราคาเทียบเท่าตามที่ทางร้านประเมิน

สอบถามเพิ่มเติม K. จูน 089-7012244 Line ID: @minolta4rent