Fujiflim

 
FUJIFILM: Boby                      ราคา/วัน
ราคากล้องไม่รวมเลนส์ กล้องพร้อม sd card 8 GB, แบต, ที่ชาร์ท และกระเป๋ากล้อง
FUJIFILM X-T1 Body                       750 บาท SN : 44M05383
 • .
 FUJIFILM X-T10 Body                      500 บาท  SN : 56L06017
 • .

FUJIFILM X-A5 ชมพู Body ​+ kit(8AA20255)

                    550 บาท SN :  8SL17649
 • .

FUJIFILM X-A3 น้ำตาล Body ​+ kit

                    500 บาท SN : 6WL01979
 • .

FUJIFILM X-A10 ดำ Body + kit

                    400 บาท SN : 6WL40713
 • .

FUJIFILM X-A2 ดำ Body + kit เซลฟี่เสีย

                    300 บาท  SN : 55L65500
 •  .

FUJIFILM X-A2 น้ำตาล Body +kit

                   400 บาท  SN : 56M00374
 • งดรับคิว

FUJIFILM X-A2 ขาว Body +kit  เซลฟี่เสีย

                   300 บาท SN :  65L16477
 •  .

FUJIFILM X-A2 ขาว Body +kit

                   400 บาท SN : 56L14847 
 • .
FUJIFILM  X20                      300 บาท SN : 31M51486
 •  
FUJIFILM  X10                     250 บาท SN: 14M01871
 • .
Flash godox TT685F for fujifilm                   250 บาท  SN: 70219
 • .
Polaroid Camera  mini 7s with film                    390 บาท
 • ตัวที่ 1 สีดำ 
 • ตัวที่ 2 สีขาว  
FUJIFILM:  Len ราคา/วัน

Samyang 8mm f3.5 Fisheye[EOS–FX Adapter]

 150 บาท  SN : 111B0099
 •  .
Tokina 10-17 f3.5-4.5 Fish Eye [EOS–FX Adapter] 220 บาท SN: 7827162
 •  .
FUJINON XC 16-50 F3.5-5.6 OIS  ดำ 100 บาท SN : 33A22981
 •  .
FUJINON XC 16-50 F3.5-5.6 OIS II  เงิน 100 บาท SN : 51Q32304
 •  .
FUJINON XC 16-50 F3.5-5.6 OIS II  เงิน 100 บาท  SN : 52H07468
 • .

FUJINON XC 16-50 F3.5-5.6 OIS II  เงิน

100 บาท SN : 61Q17292
 • .

Carl Zeiss Touit 12 F2.8

 350 บาท  SN : 51047764
 • .

FUJINON XF 18 F2 R

150 บาท SN : 22A10956 
 • .

FUJIFILM XF 23 F1.4 R

 400 บาท  SN : 47A01963
 • .

Discover  25 f1.8

100 บาท SN : 160528
 •  .

Carl Zeiss 32 F1.8

 250 บาท  SN : 51009839
 •  .

Fujian CCTV 35 F1.7

90 บาท SN : 
 • .

FUJINON XF 35 F1.4 ตัวที่ 1

 180 บาท  SN : 8A04315
 • .

FUJINON XF 35 F1.4 ตัวที่ 2

 180 บาท   SN : 21A14126
 • .

FUJINON  XC 50-230 F4.5-6.7 OIS

 150 บาท SN : 34A08886
 • .

FUJINON  XF 55-200 F3.5-4.8 R LM OIS

 250 บาท  SN : 38A08307
 • .

FUJINON  XF 56 F1.2 R

400 บาท SN: 46A00032
 • .

FUJINON XF 60 F2.4 R Macro

120 บาท SN: 45A01114
 • .