เลนส์มือหมุน; Manual Focus Lens


..

Manual Focus M Mount Lens ราคา/วัน
 For SONY NEX & FUJIFILM
Minolta MC Rokkor-HH 35 f1.8  150 บาท SN : 1509207
  • .
Minolta MC Rokkor-X 50 F1.7  80 บาท SN : 2239706
  • .
Minolta MC Rokkor-PG 58 f1.2  200 บาท SN : 2564607 
  • .
Minolta MC Rokkor-PF 85 f1.7  150 บาท SN : 2504100
  • .